واکسیناسیون سگ و گربه

واکسیناسیون سگ و گربه

واکسیناسیون و درمان ضد انگلی یکی از متداول ترین علل مراجعه به دامپزشک محسوب می شود و انجام به موقع و منظم آن برای حفظ سلامت حیوان خانگی و افراد در تماس با آن اهمیت بسزایی دارد.

برای واکسیناسیون و درمان های ضد انگلی با کلینیک دامپزشکی آرشید تماس بگیرید.