کاشت میکروچیپ

کاشت میکروچیپ سگ و گربه

میکروچیپ گذاری و ارائه برگه تشخیص هویت بین المللی توسط متخصصین کلینیک دامپزشکی آرشید.

در صورت تمایل به میکروچیپ گذاری حیوان خود می توانید با مراجعه به کلینیک دامپزشکی آرشید اقدامات لازم را بعمل آورید.

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.