جراحی سگ و گربه

انواع جراحی های سگ و گربه از جمله:

 • عقیم کردن سگ ماده
 • عقیم کردن سگ نر
 • عقیم کردن گربه ماده
 • عقیم کردن گربه نر
 • سزارین: جهت درمان سخت زایی
 • ارتوپدی-شکستگی استخوان
 • جرمگیری دندان
 • کشیدن دندان
 • جراحی بیرون زدگی پلک سوم
 • جراحی های چشم و پلک: اصلاح برگشتگی پلک به داخل و خارج، اصلاح بیرون زدگی غده اشکی پلک سوم، ترمیم زخم های قرنیه و ...
 • برداشت تومورها: تومورهای پستانی، رحم و تخمدان، تومورهای پوستی و ...
 • جراحی دستگاه گوارش: خروج جسم خارجی از معده، مری و روده ها و ...
 • ترمیم شکستگی ها: (ترمیم انواع شکستگی ها توسط جراحی و یا تپبیت خارجی، اصلاح بد شکلی های استخوانی، اصلاح شکستگی در پا و بال پرندگان زینتی و شکاری با روش های نوین و موثر)
 • اصلاح بد شکلی استخوانها: به ویژه در سگهای خانگی و نژادهای کوچک و متوسط
 • مشکلات مفصلی و آسیب های تاندونی: ترمیم پارگی رباط صلیبی، درمان در رفتگی کشکک، درمان در رفتگی و مشکلات مفصل لگن

برای انجام جراحی با کلینیک دامپزشکی آرشید تماس بگیرید تا پس از معاینه و تشخیص دامپزشک متخصص اقدامات لازم صورت پذیرد.